Τροποποίηση της απόφασης περί συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Π.Ε. Λάρισας

Ανακοινώνεται ότι η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας:

με αριθμ.πρωτ. 2004426/02-11-2020 και θέμα «Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 253/16201/05-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΝΞΟΡ10-ΝΝΥ Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί Συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) όπως ισχύει σήμερα»,

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Υπαλλήλων ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) με Αριθμό Φύλλου 959, 12 Νοεμβρίου 2020.

Το παραπάνω ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η παραπάνω απόφαση είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ ΩΑΥΗΟΡ10-Φ16) και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

 

Back to top
elΕλληνικά