Επικαιροποίηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, προβαίνει σε επικαιροποίηση του Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να συνδράμει ενεργά και ουσιαστικά τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Κράτους, με αφορμή τους σεισμούς και τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη, 3 & Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, στην περιοχή της Ελασσόνας Λάρισας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Μηχανικούς – μέλη του Τμήματος, οι οποίοι προτίθενται να συνδράμουν στις διαδικασίες ελέγχων και αυτοψιών που θα διενεργήσουν τα κλιμάκια, τα οποία θα απαρτίζονται από στελέχη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μηχανικούς του Δήμου Λαρισαίων και των Δήμων που επλήγησαν. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΤΕΕ να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το αργότερο έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/oqunJaZYE5qQVDEt9

Όσοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον κατόπιν προγενέστερης πρόσλησης (για τη θεομηνία “Ιανός”) δε χρειάζεται να επανυποβάλουν τα στοιχεία τους.

Back to top
elΕλληνικά