Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματογνώμονες δικαστηρίων

To TEE/ΤΚΔΘ, στο πλαίσιο της κατάρτισης καταλόγoυ πραγματογνωμόνων, που θα ορίζονται από τα δικαστήρια κατά το δικαστικό έτος 2018-2019

σας καλεί

να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας υπογεγραμμένη, έως τις 31-08-2018, τη σχετική αίτηση στο fax 2410255718 ή στο email npappas@central.tee.gr. Παρακαλούμε επιλέξτε τη συμπερίληψή σας στον πίνακα δικαστικών πραγματογνωμόνων μίας εκ των τριών αναγραφόμενων περιφερειακών ενοτήτων (Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας).

Επισημαίνουμε επίσης ότι, στην περίπτωση ορισμού πραγματογνώμονα από το δικαστήριο, το ΤΕΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία, αφού έτσι ορίζεται από την σχετική νομοθεσία και θα πρέπει να κάνετε εσείς τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για να διασφαλίσετε αφ ενός την ακεραιότητα της πραγματογνωμοσύνης και αφ ετέρου να κατοχυρώσετε την αμοιβή σας.

Για το ΤΕΕ-Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά