Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 3136, Τεύχος Β, 31-07-2018 η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ για τις «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.» Το Πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η Οκτωβρίου 2018.

Back to top
elΕλληνικά