Από 3/9/2018 η πρόσκληση για το μητρώο ελεγκτών δόμησης

Δημοσιεύθηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 3584/Β’/23-08-2018, «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» σύμφωνα με το οποίο από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ΥΠΕΝ θα προβεί σε ανοιχτή πρόσκληση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο μητρώο και στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής.

Back to top
elΕλληνικά