Ανακοίνωση για τη λειτουργία των γραφείων ΝΕ ΤΕΕ Καρδίτσας & Τρικάλων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού και λόγω της μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων που δύνανται να παρέχουν αυτοπρόσωπη εργασία σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14), για το επόμενο διάστημα τα γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ Ν. Καρδίτσας και Τρικάλων θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό.

Δεδομένου ότι «το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών» οι μηχανικοί-μέλη μας παρακαλούνται για όλα τα αιτήματά τους να απευθύνονται στην υπηρεσία του τμήματος στη Λάρισα, προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά στο 2410257866 ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων στο fax: 2410255718 ή στο email: tee_lar@tee.gr

Back to top
elΕλληνικά