Καταγραφή μηχανικών – μελών εταιρειών

Το ΤΕΕ προβαίνει σε καταγραφή των μηχανικών που είναι μέλη εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) και δεν έχουν ενεργό προσωπικό ΚΑΔ.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους (Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και e-mail) να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν στην παρακάτω διεύθυνση, το αργότερο ως τις 29 Απριλίου 2020, ώρα 17.00.

https://forms.gle/jxcJYYkBYByq2mmt9

Back to top
elΕλληνικά