Σε ΦΕΚ ο νέος περιβαλλοντικός Nόμος

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο Nόμος 4685 (ΦΕΚ 92Α / 7 Μαΐου 2020) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων του, την περασμένη Τρίτη 5/5/2020 από την ολομέλεια της Βουλής.

Ο νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για :

  • Την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  • Τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ.
  • Την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
  • Tη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.
  • Τροποποίηση της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
  • Ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων.
Back to top
elΕλληνικά