Απόφαση Δ.Ε. ΤΕΕ-ΚΔΘ για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για πιλοτικό έργο

Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας της 30ης Ιουνίου, αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤM. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η σύμβαση αφορά στο Πιλοτικό Έργο με τίτλο:
«Ανάπτυξη Τεχνικών Προδιαγραφών δευτερογενών αδρανών υλικών προερχόμενων από Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».

Πρόκειται για ένα έργο στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), συνολικού προϋπολογισμού 8.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σημειώνεται, ότι το ΤΕΕ – ΚΔΘ θα υλοποιήσει το έργο της θέσπισης των τεχνικών προδιαγραφών των αδρανών υλικών, τα οποία εξέρχονται των μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, μέσω της σύστασης ομάδας εργασίας, με παραδοτέο τα Τελικά Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα ακολουθήσει σχετική λεπτομερής ενήμερωση.

Back to top
en_GBEnglish (UK)