Αίτημα προς Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για παράταση της διαδικασίας για τον Καθορισμό Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για τα σεισμό

Σε συνέχεια απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, στις 25 Οκτωβρίου 2022, ο Πρόεδρος του Τμήματος απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για παράταση κατά 2 έτη της διαδικασίας για τον καθορισμό Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για τα σεισμόπληκτα κτίρια.

Η επιστολή του αιτήματος που είχε ως αποδέκτη τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό και τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.

Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, κατόπιν του Σεισμού της 03.3.2021 στην περιοχή μας, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φακέλων για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίου, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, έχουν οριστεί ως παρακάτω:

  • Στις 20/11/2022 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης συνοδευόμενης από φάκελο μελέτης επισκευής κτηρίου για την έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή κτηρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021,

είτε

  • Προθεσμία ενός (1) έτους από την  παραλαβή της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτήριο κρίθηκε επισκευάσιμο για την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από φάκελο μελέτης επισκευής για την έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή κτηρίου.
  • Προθεσμία ενός (1) έτους για την παραλαβή του Π.Α.Ε.Ε.Κ ή της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτήριο κρίθηκε κατεδαφιστέο για την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτηρίου, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση’’.

 

Κατόπιν της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 640/31-3-2022 επιστολής μας προς εσάς, με την οποία αιτούμαστε παράταση της διαδικασίας για τα σεισμόπληκτα κτίρια για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, επανερχόμαστε επαναφέροντας εκ νέου το εν λόγω αίτημα βασιζόμενοι στο παρακάτω σκεπτικό:

  1. Οι λόγοι που αναφέρονται στην προαναφερθείσα επιστολή μας, συνεχίζουν να υφίστανται.
  2. Οι συνεχόμενες φυσικές καταστροφές που προκύπτουν στη χώρα συνεπάγονται ιδιαίτερα αυξημένο όγκο εργασίας για την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.. Ως εκ τούτου, προκύπτουν καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχων σεισμοπλήκτων κτισμάτων και φακέλων στην περιοχή μας.
  3. Προκύπτουν καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να οφείλονται στις εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών, Υ.ΔΟΜ.).
  4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία.
  5. Υφίσταται ο κίνδυνος πλήρους απαξίωσης των εν λόγω περιουσιών σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εγκαίρως οι σχετικοί φάκελοι-μελέτες.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε εκ νέου την παράταση των προθεσμιών έως δύο (2) έτη όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

 

Με σκοπό την αποτελεσματική και ουσιαστική αποζημίωση των σεισμόπληκτων στην περιοχή μας, τελούμε σε αναμονή της θετικής σας ανταπόκρισης και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,

 

Ο πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
en_GBEnglish (UK)