Παρέμβαση ΤΕΕ στην 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Θεσσαλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 που έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα, την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, συμμετείχε το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με τον Πρόεδρο, Νικόλαο Ηλ. Παπαγεωργίου και τον Συντονιστή της Μόνιμης Επιτροπής ΕΣΠΑ-Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων Δρ. Ιωάννη Τόλια.

Παρουσιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας η πρόοδος υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, η αναθεώρηση του Ε.Π. και στοιχεία της 1ης αξιολόγησης. Επιπλέον έγινε ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος καθώς και για τις χωρικές παρεμβάσεις του προγράμματος, για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

Κατά την παρέμβαση του Τμήματος έγιναν κάποιες γενικές επισημάνσεις όσον αφορά το Πρόγραμμα όπως:

 1. Τους τελευταίους 12 μήνες έχει επιτευχθεί μεγάλη βελτίωση των βασικών δεικτών υλοποίησης του ΠΕΠΘ που επιτεύχθηκε εντός των τελευταίων 12 μηνών: +26% στην εξειδίκευση, +51% στις προσκλήσεις, +46% στις εντάξεις.
 2. Με ανοικτά δεδομένα δικαιούχων που είναι διαθέσιμα κεντρικά για το σύνολο του ΕΣΠΑ με ημερομηνία ενημέρωσης την 4.7.2018 και ανοικτά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συγκριτικά με άλλα ΠΕΠ βρισκόμαστε στις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά τις εντάξεις.
 3. Με την ανάλυση δεδομένων των τελικών δικαιούχων, διακρίνεται το πρόβλημα των Δήμων, ιδιαίτερα των μικρών, για ωρίμανση έργων.
 4. Το 2018 είναι κρίσιμο έτος για το ΠΕΠ όσον αφορά το πλαίσιο επιδόσεων του Προγράμματος (άρθρο 22 του Κανονισμού 1302/2013)
 5. Η ανάγκη για έγκαιρη διάθεση των δεδομένων της πορείας υλοποίησης του ΠΕΠΘ σε άμεσα επεξεργάσιμη μορφή (*.csv) κατά τα οριζόμενα στο εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας των πληροφοριών.

Έγιναν επίσης ειδικές επισημάνσεις ως εξής:

Άξονας 1 ΠΕΠ (RIS3 & Θεματικοί Στόχοι 1, 2 & 3)

 • Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3):
 • Κρίνεται σκόπιμη η έγκαιρη προετοιμασία για τη συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα εν όψει της νέας περιόδου (που πλέον καλούνται «πρόσφοροι όροι») για το στόχο της έξυπνης ανάπτυξης στη βάση της πρότασης κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2018.
 • Το ΤΕΕ ΚΔΘ, μέσω των Μόνιμων Επιτροπών του, δηλώνει έτοιμο να συνεισφέρει στην επιτάχυνση δράσεων που σχετίζονται με την καινοτομία, τη ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης..

Άξονας 2 ΠΕΠ

 • Εδώ, με δεδομένους τους στόχους του Άξονα σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στη χώρα, πρέπει να συγχαρούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την καλή της δουλειά αφού κατάφερε μέχρι την 30/10/2018 να εντάξει δράσεις που ισοδυναμούν με το 64% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του Άξονα 2. Ο άξονας 2 συνεισφέρει μέχρι στιγμής στο 53% των δαπανών του ΠΕΠ.

Άξονας 3 ΠΕΠ

 • Θεματικός Στόχος 4
  • Πέρυσι χαιρετίσαμε την πρόοδο στην εξειδίκευση. Φέτος έχουμε επιτέλους προσκλήσεις και εντάξεις.
  • Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας ό,τι το ΤΕΕ μπορεί να επικουρήσει ως Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας διά του έμψυχου δυναμικού του: α) στην προετοιμασία των προκηρύξεων, β) στις ενεργειακές επιθεωρήσεις, γ) στην προτυποποίηση διαδικασιών κλπ.
  • Επαναλαμβάνουμε επίσης ό,τι θα πρέπει να εξεταστεί μελλοντικά και το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας πέραν των δημοσίων κτιρίων και στις λοιπές δημόσιες υποδομές (πχ αντλιοστάσια). Ας σημειωθεί ό,τι το κόστος άρδευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 40 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή, ένα ΠΕΠ κάθε δέκα χρόνια.
 • Θεματικός Στόχος 6.
  • Κατά την 3η ΕπΠαρ είχαμε επιχειρηματολογήσει ό,τι ο προϋπολογισμός του Θ.Σ.6 δεν επαρκεί για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ορθή τη χρηματοδοτική ενίσχυση της επενδυτικής προτεραιότητας 6α κατά 3,625 εκατ. ευρώ, τονίζοντας όμως ό,τι δεν είναι αρκετή.

Άξονας 4 ΠΕΠ

 • Τα στοιχεία υλοποίησης μέχρι 30/10/2018 όσον αφορά τον άξονα 4 είναι εν πολλοίς απόρροια της υπερδέσμευσης όσον αφορά τις εντάξεις.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να πούμε πως αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε επιμέρους θέματα για την οποία θα πρέπει να συγχαρούμε τον Περιφερειάρχη μας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό αλλά και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τους οποίους γνωρίζουμε πως δουλεύουν μέχρι αργά τη νύχτα για ν’ ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις υλοποίησης του ΠΕΠ. Απαιτείται όμως:

 1. Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης, προσκλήσεων και εντάξεων.
 2. Η δραστική εστίασή σας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με υψηλές προοπτικές δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.
 3. Συστηματικότερη εμπλοκή των συμμετόχων στη διαδικασία παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας και στην ανάσχεση των κινδύνων που αντιμετωπίζει.
 4. Έγκαιρη προετοιμασία εν όψει της προσεχούς προγραμματικής περιόδου.

Τόσο το ΤΕΕ, όσο και οι λοιποί φορείς της οικονομίας μπορούμε να συμβάλλουμε στα παραπάνω και σας καλούμε να εργαστούμε μαζί σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Back to top
en_GBEnglish (UK)