ΤΕΕ: Ακύρωση προγενέστερων αιτήσεων οικοδομικών αδειών

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 17/05/2021 και της προσαρμογής του συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν.4759/2020, ακυρώθηκαν αυτόματα οι αιτήσεις σε «Προσωρινή αποθήκευση» οι οποίες έχουν αντικατασταθεί από νέους τύπους πράξεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να υποβληθούν.

Για τις υποθέσεις αυτές θα χρειαστεί να καταχωρηθεί η νέα αίτηση που αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση, κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 4759/2020 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946 (ΦΕΚ Β’ 2090/20.05.2021).

Σύμφωνα με την απόφαση 35 της συνεδρίασης 36/27-11-18 της Δ.Ε. του ΤΕΕ, εφόσον έχει εξοφληθεί το ανταποδοτικό τέλος σε ακυρωμένη αίτηση, προβλέπεται ο συμψηφισμός του στο σύστημα «e-Άδειες» με αντίστοιχες αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο και διαχειριστή. Για την ενέργεια αυτή αποστέλλετε αίτημα στο e-mail: e-adeies@central.tee.gr.

Back to top
en_GBEnglish (UK)