Ηλεκτρονικά πλέον Μελέτες και Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας – Ένταξη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο σύστημα «e-Άδειες»

Από σήμερα, Δευτέρα 20/12/2021, οι εγκρίσεις των Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας και των Πιστοποιητικών Ενεργητικής Πυρασφάλειας (υποβολή, έκδοση και αρχειοθέτηση) θα υποβάλλονται από μηχανικούς και θα διεκπεραιώνονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-Άδειες.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των οικοδομών. Η ψηφιακή διαδικασία για την Ενεργητική Πυροπροστασία μέσω του συστήματος e-adeies του ΤΕΕ βοηθά στην πράξη κάθε παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα να αδειοδοτείται ταχύτερα, με διαφάνεια και αξιοπιστία, με τυποποίηση και έγκαιρα αποτελέσματα. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΤΕΕ για την στοχοπροσήλωση και την αποτελεσματικότητα. Είναι ένα ακόμη βήμα για να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους οι μηχανικοί που αναλαμβάνουν την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Ένα βήμα που θα μειώσει το χρόνο που απαιτείται για την αδειοδότηση κτιρίων και επιχειρήσεων. Και θα ακολουθήσουν και άλλα.»

Σύμφωνα με την Τροποποίηση της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018ΦΕΚ Β’ 4874/2021 και την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2021, η διαδικασία έκδοσης της Έγκρισης και της Αρχειοθέτησης Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας, της Ενημέρωσής τους, καθώς και του Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθ. 13/2021, διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «e-Άδειες», σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία ξεκίνησε ήδη από τη Δευτέρα 20/12/2021 μετά από πολύμηνη προετοιμασία και την τελική έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του ΤΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Η προσαρμογή του συστήματος e-άδειες έγινε από το προσωπικό του ΤΕΕ σε συνεργασία με στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η υπηρεσία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μηχανικούς που έχουν αναλάβει την εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ή εκμεταλλευτές ακινήτων κατά την αδειοδότηση της επιχειρηματικής/οικονομικής δραστηριότητας, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία – και τις αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές. Η Ενεργητική Πυροπροστασία αφορά κατά κύριο λόγο τη μελέτη και υλοποίηση για τα συστήματα και μέσα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, συγκρότησης ομάδων πυρασφαλείας, εκπαίδευσης για αντιμετώπιση πυρκαγιάς και οδηγίες για την αντιμετώπισή τους κλπ σε κάθε παραγωγική ή μη εγκατάσταση και κτίριο.

Στο νέο σύστημα οι αιτήσεις και ο έλεγχος τους θα διεξάγονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού αδειοδοτικού συστήματος «e-άδειες» του ΤΕΕ, μέσω των λειτουργιών του οποίου προσφέρονται και διασφαλίζονται τα εξής:

 • Πιστοποίηση του υποβάλλοντος την αίτηση μηχανικού
 • Αυτόματη δρομολόγηση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ανάλογα με την χωροθέτηση του προς έγκριση χώρου ή εγκατάστασης
 • Ασφαλής πρόσβαση των στελεχών της κάθε πυροσβεστικής υπηρεσίας για εσωτερική χρέωση και έλεγχο των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων.
 • Διατύπωση παρατηρήσεων προς διόρθωση στοιχείων όπου απαιτείται
 • Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας
 • Ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου με δυνατότητα αναζήτησης

Στο νέο σύστημα έχουν από σήμερα  πρόσβαση περίπου 80.000 μηχανικοί και 1100 στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατανεμημένα σε 117 πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη την χώρα.

Στο σύστημα έχουν ενταχθεί τα εξής είδη αιτήσεων:

 • Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 • Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 • Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης/θεωρημένης μελέτης (ενεργ.) πυροπροστασίας
 • Ενημέρωση έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 • Ενημέρωση αρχειοθέτησης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Οι διαδικασίες για τις μελέτες παθητικής πυροπροστασίας παραμένουν ως έχουν κατά την φάση έκδοσης άδειας δόμησης. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί, σε συνεργασία του ΤΕΕ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η αποτύπωση με γεωχωρικά δεδομένα σε ψηφιακό υπόβαθρο των ορίων ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά τη χώρα.

Το νέο αυτό σύστημα εντάσσεται στον κατάλογο των Δράσεων που προβλέπονται στις προτάσεις του δείκτη/κατάταξης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (κριτήριο στην ενότητα αδειοδότησης) και αναμένεται να βελτιώσει το δείκτη επιχειρηματικότητας της Ελλάδας όταν η έρευνα διενεργηθεί εκ νέου, όπως ακριβώς βελτίωσε τη θέση της χώρας η έναρξη λειτουργίας του συστήματος e-adeies προ 4 ετών.

Source: TEE

Back to top
en_GBEnglish (UK)