Παρουσίαση ιδεών από startups εταιρείες σε φορείς της Θεσσαλίας

H επιχειρηματικότητα επιστρέφει σε πρώτο πλάνο στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, 18:00 – 20:00, στον χώρο του JOIST και θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Κύριος στόχος της ημερίδας είναι να συνδεθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης, αναδεικνύοντας τα τελευταία, σε βασικό μοχλό υλοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

Είναι γεγονός ότι η αδυναμία πρόσβασης σε κεφάλαια χρηματοδότησης καθώς και η ελλιπής πληροφόρηση των νέων επιχειρηματιών για τις διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι φορείς χρηματοδότησης, καθιστούν αρκετά επιχειρηματικά projects με προοπτικές, αδρανή. Κατά συνέπεια, η παρουσίαση όλων των διαδικασιών και των κριτηρίων χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη ημερίδα φιλοδοξεί να παρουσιάσει όσο όλες εκείνες τις διαστάσεις που συνδέονται με την πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης. Στο α’ μέρος της ημερίδας, ο Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, κ. Γάτος Δημήτριος και ο Διευθυντής Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, κ. Τσικρικάς Φίλιππος θα παρουσιάσουν στο κοινό, όλα εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται με την εξασφάλιση χρηματοδότησης των startups, από τα Τραπεζικά Ιδρύματα. Στο β’ μέρος της ημερίδας οι συμμετέχοντες και δυνητικοί startupers θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να θέσουν τα ερωτήματά τους στον κ. Λάμπρο Κούρτη (Velocity Partner), σε σχέση με τη δυνατότητα χρηματοδότησης των startups, από Ιδιώτες Επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κατανοήσουν τη λειτουργία των φορέων χρηματοδότησης και θα μπορούν να αξιολογήσουν ορθότερα την πιθανότητα χρηματοδότησης της επιχειρηματικής τους ιδέας. Στο τέλος των παρουσιάσεων και των συζητήσεων, θα υπάρχει χρόνος για γνωριμία και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “U-SOLVE: Urban Sustainable Development Solutions Valuing Entrepreneurship” και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • Δυνητικούς startupers, υφιστάμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να δημιουργήσουν καινοτόμες επιχειρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και αναζητούν λύσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης.
  • Φοιτητές που είτε αναζητούν επαγγελματικές διεξόδους, είτε έχουν συλλάβει επιχειρηματικές ιδέες και χρειάζονται υποστήριξη για την υλοποίηση τους.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό. Μάθετε περισσότερα για τη διοργάνωση και δηλώστε συμμετοχή: Χρηματοδοτήστε την Επιχειρηματική Ιδέα σας | JOIST Πάρκο Καινοτομίας (joistpark.eu)

Δελτίο Τύπου: εδώ

Back to top
en_GBEnglish (UK)