Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές»

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές – (Μaster in Software Engineering for Internet and Mobile Applications)», για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β’ 2625/ 18.06.2021), είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στη Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), που είναι ο κλάδος της Επιστήμης της Πληροφορικής που ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στις περιοχές της Μηχανικής Λογισμικού που αφορούν τη δημιουργία σύγχρονων και μεγάλης κλίμακας διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών, καθώς και συνδυασμού αυτών.

Δείτε την πρόσκληση: εδώ

Back to top
en_GBEnglish (UK)