Λήξη Προθεσμίας 20.09.2023: Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη ΠΕ Μηχανικών, με σχέση εργασίας Ι. Δ. Ο. Χ., διάρκεια οκτώ μηνών, της Δ/νσης Τ. Υ./Α.Ε.Α

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 20.09.2023 είναι η καταλυτική ημερομηνία για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στην ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη (05) ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.

Δείτε την Ανακοίνωση: εδώ

Δείτε τα Παραρτήματα εδώ: [1],  [2]

Δείτε το Έντυπο ΑΣΕΠ: εδώ

Δείτε την Υπεύθυνη δήλωση: [1], [2]

Δείτε το έγγραφο Προθεσμίας: εδώ

Source: Ελληνική Αστυνομία

Back to top
en_GBEnglish (UK)