Σε ΦΕΚ η Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης – Ονόματα ελεγκτών

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 4968 B’ / 7.11.2018 η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, με την οποία καταρίζεται το νέο ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών δόμησης και δημοσιεύονται τα ονόματα 3914 ελεγκτών.

Το μητρώο θα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανά τρεις μήνες, με τις νέες αιτήσεις που θα υποβάλλονται.

Back to top
en_GBEnglish (UK)