Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη των εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα δικαιολογητικά, από 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 μέχρι 24 ΜΑΪΟΥ 2024.

  • Ο έλεγχος και η έγκριση της αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων(εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας).
  • Στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας και Κεντρικής Μακεδονίας οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αναρτημένες αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ.

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι προφορικές, προκηρύσσονται (ηλ. υποβολή  αιτήσεων Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο) και διενεργούνται 3 (τρεις) φορές το χρόνο (έναρξη εξετάσεων Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα). Με την προκήρυξη τάσσεται και η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Δείτε περισσότερα: εδώ

Back to top
en_GBEnglish (UK)