Υποβολή περιλήψεων για το 4ο Διεθνές Συνέδριο Efficient Water Systems

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 4th EWaS (Efficient Water Systems) International Conference: “Valuing on the Water, Carbon, Ecological Footprints of Human Activities” στις 24-27 Ιουνίου 2020 στην Κέρκυρα. Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το συνέδριο στοχεύει να φέρει σε επαφή επιστήμονες που ασχολούνται με προκλήσεις σε όλο τον κύκλο του νερού. Συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές του συνεδρίου περιλαμβάνουν υδραυλική, υδρολογία, διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων, διαχείριση αστικού νερού, ποτάμια συστήματα, υδροδυναμική και κύματα, κλιματική αλλαγή και έξυπνες πόλεις, επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, συστήματα υπόγειων υδατικών συστημάτων και άρδευσης, προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης περιβαλλοντικών συστημάτων και εφαρμογή τεχνολογίας της πληροφορίας για την αποδοτική διαχείριση του νερού. Το συνέδριο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την το Υδατικό, Ανθρακικό και Οικολογικό αποτύπωμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Περιλήψεις υποβάλλονται στο e-mail: ewas4secretariat@uth.gr μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο http://ewas4.civ.uth.gr/ και από τη Γραμματεία του Συνεδρίου (Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, ewas4secretariat@uth.gr)

Back to top
en_GBEnglish (UK)