Δήμος Λαρισαίων: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Υποστηρικτικές εργασίες ανακαίνισης αίθουσας δημοτικού συμβουλίου»

Ο Δήμος Λαρισαίων προκειμένου να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Υποστηρικτικές εργασίες για την ανακαίνιση της αίθουσας δημοτικού συμβουλίου», προϋπολογισμού 14.880,00 ευρώ (12.000,00 ευρώ + 2.880,00 ευρώ ΦΠΑ 24%), με Κ.Α. 30.6117.47009 τρέχοντος έτους, σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας, σφραγισμένη και συνοδευόμενη από αίτηση, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 1, (4ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 14:00, έως και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Η προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί του συνόλου του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

Back to top
en_GBEnglish (UK)