Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στα Τρίκαλα

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ ανακοινώνει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του στα Τρίκαλα, και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ακινήτου να καταθέσει προσφορά σε ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εκμισθωτή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω8ΩΤ46Ψ842-5ΧΚ) που ακολουθεί.

Back to top
en_GBEnglish (UK)