Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού καταγραφής κατάστασης υδάτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» συνολικού προϋπολογισμού: Τριάντα έξι χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα ευρώ (36.850,00) € πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, οδός Τέρμα Τυχερού, την 23 του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.

Back to top
en_GBEnglish (UK)