Ανακοίνωση ανάρτησης δασικών χαρτών για το σύνολο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι αναρτήθηκαν, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, οι δασικοί χάρτες για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3889/2010 (182Α΄), μετά την αναμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 του Ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”(92Α΄).

Στην ιστοσελίδα του Φορέα μας (www.apdthest.gov.gr), αναρτάται το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων – προσκλήσεων των αρμόδιων Διευθύνσεων Δασών προς κάθε ενδιαφερόμενο για γνώση και τυχόν υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών καθώς και τα ψηφιακά αρχεία των στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.apdthest.gov.gr/site/Information/ForestMaps .

Για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο , μέσω της οποίας και μόνον, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτών. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εμφανίζει αποκλειστικά και μόνο το χαρακτήρα των εκτάσεων (γεωργική, δασική, χορτολιβαδική, κτλ), ο οποίος καθορίζεται συνδυαστικά, όπως ακριβώς γίνονταν μέχρι σήμερα με τις πράξεις χαρακτηρισμού, από τη μορφή που είχαν στο παρελθόν (1945) και από τη μορφή που έχουν σήμερα. Οι δασικοί χάρτες ΔΕΝ θίγουν τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των πολιτών. Αντίθετα, οι χάρτες αποσκοπούν να ξεχωρίσουν τις δασικές εκτάσεις, να τακτοποιήσουν τις χρήσεις γης, να υποστηρίξουν το χωροταξικό σχεδιασμό και να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση επιλύεται κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, στα πλαίσια της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, και όχι κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Tα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), είναι γραφεία που λειτουργούν όσο διαρκεί η ανάρτηση του δασικού χάρτη σε κάθε έδρα  της Διεύθυνσης Δασών ΠΕ και Δασαρχείο.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία έναρξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη ανά Περιφερειακή Ενότητα, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ Ή ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1 ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 22/1/2021 5/2/2021 20/5/2021 9/6/2021
2 ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 22/1/2021 5/2/2021 20/5/2021 9/6/2021
3 ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5/2/2021 19/2/2021 3/6/2021 23/6/2021
4 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/2/2021 26/2/2021 10/6/2021 30/6/2021
5 ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 19/2/2021 5/3/2021 17/6/2021 7/7/2021
6 ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19/2/2021 5/3/2021 17/6/2021 7/7/2021
7 ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19/2/2021 5/3/2021 17/6/2021 7/7/2021
8 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 23/2/2021 5/3/2021 17/6/2021 7/7/2021
9 ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 26/2/2021 12/3/2021 24/6/2021 14/7/2021

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας .

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή κ. Κωνσταντίνος Λ. Παππάς, συγχαίρει τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών, οι οποίοι σε ελάχιστο χρόνο με καθημερινά προβλήματα, πολλαπλά καθήκοντα και αρμοδιότητες, έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες, ολοκλήρωσαν το τεράστιο αυτό έργο της αναμόρφωσης – κατάρτισης των δασικών χαρτών και συνεχίζουν με σκληρή καθημερινή δουλειά και με ευθύνη απέναντι στους πολίτες να προστατέψουν το φυσικό μας περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών.

Source: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας

Back to top
en_GBEnglish (UK)