19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος

Το TCG, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η ΕΠΕΣ ανακοινώνουν την συνδιοργάνωση του 19ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σκυροδέματος που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 7 – 9 Νοεμβρίου 2024.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες που προέρχονται από τους χώρους των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στις κατασκευές από σκυρόδεμα.

Στη θεματολογία του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με τις Κατασκευές από Σκυρόδεμα επιστημονικά πεδία, τα οποία συνοψίζονται ενδεικτικά στα παρακάτω :

 • Τεχνολογία σκυροδέματος, χάλυβα & πρόσμεικτα υλικά
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός και σεισμικές βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Παθολογία και επεμβάσεις κατασκευών σκυροδέματος
 • Ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών σκυροδέματος
 • Αποτίμηση κατασκευών και υποδομών σκυροδέματος
 • Συμπεριφορά κατασκευών σκυροδέματος υπό στατικά και δυναμικά φορτία
 • Γέφυρες από σκυρόδεμα
 • Συμπεριφορά των κατασκευών σκυροδέματος στο χρόνο, ανθεκτικότητα & βιωσιμότητα
 • Σύνθετα υλικά
 • Ενισχύσεις, αποκαταστάσεις & επισκευές κατασκευών σκυροδέματος
 • Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ενόργανες μετρήσεις κατασκευών σκυροδέματος
 • Κατασκευαστικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Κλιματική κρίση, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και σκυρόδεμα
 • Πρόσφατοι σεισμοί και κατασκευές σκυροδέματος
 • Τεχνικό λογισμικό με εφαρμογές στις κατασκευές από σκυρόδεμα
 • Ειδικά και καινοτόμα θέματα στις κατασκευές σκυροδέματος
 • ΒΙΜ και ψηφιακά δίδυμα κατασκευών σκυροδέματος

Η υποβολή εργασιών στο συνέδριο θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Read More εδώ

Source: ΤΕΕ/ΤΚΜ

Back to top
en_GBEnglish (UK)