ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

3. Χρήστος Παληός

Πολιτικός Μηχανικός
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αντιπρόεδρος ΔΚΜ ,
Πρόεδρος ΔΚΜ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ,
Μέλος κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 2013 έως σήμερα.
Μέλος Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας 2010 έως 2013 ,
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας 2012 έως 2014 .

Back to top
elΕλληνικά