Επιστολή προς ΥΠΕΝ με προτάσεις βελτίωσης του Προγράμματος “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”

Έπειτα από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος του Τμήματος απέστειλε στις 25 Οκτωβρίου 2022, επιστολή προς το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Προγράμματος “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”.

Στην επιστολή, που εστάλη στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό και τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρει πέντε προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση του Προγράμματος.

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στη δημόσια διαβούλευση και να φέρουμε στην προσοχή σας ορισμένα σημεία που θεωρούμε ότι χρήζουν βελτίωσης, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την επίτευξη των στόχων του Πρόγραμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ».

Καταρχάς, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υιοθέτηση της πρότασής μας και τη δημιουργία του εν λόγω προγράμματος που στοχεύει στην μείωση του ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

Εν συνεχεία, σας παραθέτω παρακάτω τα σημεία που θεωρούμε ότι χρήζουν επανεξέτασης, καθώς και τις σχετικές προτάσεις μας:

Πρώτον, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος αφορά όλη την Επικράτεια χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πληθυσμιακά και κλιματικά κριτήρια, τα οποία σαφώς διαφέρουν ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Συνεπώς, προτείνουμε τον διαμοιρασμό του προϋπολογισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το υφιστάμενο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

            Δεύτερον, σε ότι αφορά στην ΥΔ μη αυθαίρετης κατασκευής/χρήσης, προτείνουμε την αντικατάσταση της ΥΔ από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ).

            Τρίτον, και σε αυτό το Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, αγνοώντας ωστόσο την αποδεδειγμένη αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να απορροφήσει νέα παραγόμενη ισχύ. Από αυτό προκύπτει η βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που θα ενταχθούν μεν στο Πρόγραμμα, ωστόσο δεν θα καταφέρουν να υλοποιήσουν την εγκατάσταση του Φ/Β λόγω αυτής της αδυναμίας του ΔΕΔΔΗΕ.

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη, προτείνουμε την εισαγωγή της ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ από τον ΔΕΔΔΗΕ ως δικαιολογητικό, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η θετική ανταπόκριση του οργανισμού σε αιτήματα σύνδεσης με το δίκτυο. Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις απένταξης έργων, προτείνουμε τον διαχωρισμό της διαδικασίας σε δύο (2) φάσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην 1η φάση οι αιτήσεις που εγκρίνονται θα αποτελούν τους δυνητικούς δικαιούχους και στη 2η φάση θα εκδίδεται η απόφαση ένταξης. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση επιθυμεί να προχωρήσει σε εγκατάσταση Φ/Β, η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό κατά τη διαδικασία της αίτησης.

            Τέταρτον, σχετικά με το δικαιολογητικό που αφορά στην υποχρέωση βεβαίωση της νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης με το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητα, προτείνουμε την ρητή αναφορά των κλάδων που εξαιρούνται από την σχετική βεβαίωση, όπως τα Τεχνικά Γραφεία) ή την αντικατάστασή της από την βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ.

            Πέμπτον, αναφορικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής, προτείνουμε την πρόβλεψη δυνατότητας εκταμίευσης της προκαταβολής και τμηματικών πληρωμών με εγγυητική επιστολή που θα εκδίδεται από το ΤΜΕΔΕ.

            Κύριε Υπουργέ,

Οι ανωτέρω προτάσεις τις οποίες σας γνωστοποιούμε στο πλαίσιο του ρόλου μας ως συμβούλου της Πολιτείας σε τεχνικά θέματα, έχουν διττό σκοπό. Αφενός, το να προλάβουμε ζητήματα και καθυστερήσεις που δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Αφετέρου, να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, αλλά με γνώμονα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σας καλούμε να εξετάσετε και να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας. Στο μεταξύ, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση, 

Ο πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά