Διαβούλευση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ https://ypen.gov.gr/diavouleusi έχουν αναρτηθεί (και είναι προσβάσιμα στο κοινό) τα τεύχη της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας: ΕΠΜ 4α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Φθιώτιδας (τμήμα) και Πιερίας (τμήμα) και ΕΠΜ 4β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτανίας (τμήμα).
Θα επακολουθήσουν δύο ημερίδες παρουσίασης της μελέτης αυτής στα Τρίκαλα, στις 24 Οκτωβρίου 2022, από 09:30 – 14:30, στο «Πνευματικό κέντρο Δ. Τρικκαίων», Γαριβάλδη 8, και στη Λάρισα στις 26 Οκτωβρίου 2022 από 09:30 – 14:30, στο «Αμφιθέατρο ΓΕΩΤΕΕ», Καψούρη 4.
Σκοπός των ημερίδων είναι η παρουσίαση από τις Συμπράττουσες Εταιρείες Μελετών του νομικού πλαισίου που διέπει την εκπόνηση των ΕΠΜ, της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, των βασικών παραδοχών και των προτάσεων τους για την επίτευξη της προστασίας του περιβάλλοντος που προσιδιάζει στις συνθήκες που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Στις ημερίδες αυτές, το κοινό και οι φορείς εκπροσώπησής του καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες απόψεις επί του περιεχομένου της μελέτης. Οι απόψεις αυτές θα σχολιαστούν από το Μελετητή και θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να τις λάβουν υπόψη στη διαμόρφωση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα θεσπίσει τα όρια αποτερματισμού των προστατευόμενων περιοχών και τους όρους και περιορισμούς που θα επιβληθούν για την εξασφάλιση της προστασίας τους από κοινού με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Το κοινό και οι φορείς εκπροσώπησής του μπορούν να καταθέσουν τις τεκμηριωμένες απόψεις τους επί του περιεχομένου των ΕΠΜ, στον ιστότοπο στον οποίο έχει αναρτηθεί η μελέτη, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, γραπτά ή προφορικά στις ημερίδες διαβούλευσης ή στις συμπράττουσες εταιρείες μελετών.
Επισημαίνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί για διευκρινήσεις επί του περιεχομένου της μελέτης στις εταιρείες μελετών.
Το πλήρες τεύχος της Μελέτης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια σας: https://ypen.gov.gr/diavouleusi
Για σχόλια & περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Μελέτη μπορείτε να απευθυνθείτε στους μελετητές στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
info@eco-consultants.gr, TLagkas@hellenicforests.gr, Thomas.Lagkas@outlook.com

Back to top
elΕλληνικά