Επιστολή – αίτημα του ΤΕΕ – ΚΔΘ προς ΥΠΕΝ για 6μηνη παράταση του “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ο Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Νίκος Παπαγεωργίου, απέστειλε σήμερα, Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, με την οποία του γνωστοποίησε το αίτημα εκ νέου παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών για την περάτωση έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ», το οποίο λήγει στις 31.10.2022.

Στην επιστολή του, ο κ. Παπαγεωργίου επισημαίνει ότι, πέραν της αναστάτωσης και αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει στην αγορά και στην κοινωνία, η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, αναφορικά με τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιείται το Πρόγραμμα, αλλά και των καθυστερήσεων στην παράδοση υλικών λόγω της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τροχοπέδη στην άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση του «Εκοικονομώ – Αυτονομώ» αποτελεί η αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να προβεί στην αδειοδότηση των Φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ο κ. Παπαγεωργίου, τόνισε ότι ο ίδιος και το ΤΕΕ – ΚΔΘ λαμβάνουν καθημερινά τα παράπονα και την ανησυχία από συναδέλφους μηχανικούς και πολίτες για τις εν λόγω καθυστερήσεις. Σημείωσε επίσης, ότι παρότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να απαντά εντός διαστήματος 15 ημερών για το αν γίνονται αποδεκτά ή όχι τα αιτήματα, σήμερα παρατηρούμε το φαινόμενο αιτήσεις που έχουν κατατεθεί εδώ και πάνω από έναν μήνα, να μην έχουν ακόμη απαντηθεί.

Στη συνέχεια της επιστολής, αναφέρθηκε ότι ως αποτέλεσμα της αδυναμίας ανταπόκρισης από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθίσταται αδύνατη η εμπρόθεσμη περάτωση των έργων και πιο συγκεκριμένα:

  1. Λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα, οι ημερομηνίες παράδοσης των υλικών για τα φωτοβολταϊκά, συνυπολογίζοντας και το διάστημα των 60 έως 90 ημερών που απαιτούνται για την πιστοποίηση των μετρητών από τον ίδιο τον ΔΕΔΔΗΕ, ξεπερνούν πλέον τους τέσσερις (4) μήνες.
  2. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των Φωτοβολταϊκών, οι πολίτες έχουν συνδυάσει τα συστήματα με αντλία θερμότητας προκειμένου το παραγόμενο ρεύμα να χρησιμοποιείται και για την θέρμανση της οικίας τους. Και πάλι λόγω της συγκυρίας, στις αντλίες θερμότητας παρατηρείται έλλειψη στην αγορά με ημερομηνίες παράδοσης άνω των τριών (3) μηνών.
  3. Τέλος, είναι σαφές ότι η συνεχής αύξηση των τιμών των υλικών που απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων, σε συνδυασμό με τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω του ιδιαίτερα υψηλού πληθωρισμού που πλήττει τη χώρα μας, κάνουν ακόμη πιο δύσκολη, έως αδύνατη, την αποπεράτωση των εργασιών εντός της προθεσμίας που ισχύει σήμερα.

Η επιστολή κατέληξε με το αίτημα προς τον Υπουργό για παράταση κατά έξι (6) μήνες, έως τις 30.4.2023, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

 

Back to top
elΕλληνικά