ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μιχάλης Γιανναράκης

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δ.Π.Θ (2009)
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δ.Π.Θ (2010-2014)
Εκπρόσωπος των Φοιτητών στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ (2011-2013)
Εκπρόσωπος των Φοιτητών στη Κοσμητεία της Πολυτεχνικής του Δ.Π.Θ (2011-2013)
Εκπρόσωπος των Φοιτητών στη Συνέλευση Τμήματος (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δ.Π.Θ.) των Καθηγητών (2010-2014)
Μέλος της μόνιμης επιτροπής Νέων Μηχανικών του ΤΕΕ ΤΚΔΘ
Μέλος της μόνιμης επιτροπής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων του ΤΕΕ ΤΚΔΘ
Μέλος της μόνιμης επιτροπής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΤΕΕ ΠΤΚΔΘ

Back to top
elΕλληνικά