Εταιρεία επιθεωρήσεων – πιστοποιήσεων ζητά εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει ανάγκες στις εγκαταστάσεις της Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου καθώς και στην ευρύτερη  περιοχή της Θεσσαλίας, στους τομείς παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών – επιθεωρήσεων & πιστοποιήσεων, αναζητά για σταθερή συνεργασία εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή Μηχανικού ΤΕΙ ή ισότιμης Σχολής του Εξωτερικού αναγνωρισμένης κατά το Ελληνικό Δίκαιο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ευελιξία μετακινήσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα :

Επαγγελματική εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα :

 • Πιστοποιήσεις-επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας, κατασκευών και προϊόντων (π.χ. ανυψωτικών, ανελκυστήρων, δοχείων πίεσης, δικτύων φυσικού αερίου, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μετασχηματιστών &και άλλων ηλεκτροτεχνικών  προϊόντων, μεταλλικών κατασκευών, συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001 κ.α.)
 • Εργαστηριακές δοκιμές και ελέγχους μεταλλικών υλικών και προϊόντων (π.χ. μεταλλογραφία, μηχανικές δοκιμές, διενέργεια μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων σε εργασιακούς χώρους)
 • Πιστοποίηση στους μη καταστρεπτικούς ελέγχους NDT ή κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Συγκολλήσεων

Αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Μηχανολόγοι μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Χημικοί μηχανικοί
 • Μεταλλειολόγοι Μεταλλουργοί  Μηχανικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί

Η εταιρεία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email : volos.office@mirtec.gr

Back to top
elΕλληνικά