Ζητείται Μηχανικός από εταιρεία με έδρα στη Λάρισα

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων στο Νομό Λάρισας αναζητά: 

α) Μηχανικό (πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό) και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία και γνώση διαδικασίας Δημοσίων Έργων για επίβλεψη έργων Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιία, για εργοτάξιά της εντός της περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών – Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες, τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου, άριστη γνώση: MS Office – Autocad – ERP ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ, αγγλικών (C2) .

Παροχές: Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση cv.techniki.larissa@gmail.com

Back to top
elΕλληνικά