Ζητείται Μηχανικός από εταιρεία με έδρα στη Λάρισα

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων στο Νομό Λάρισας αναζητά Μηχανικό ΑΕΙ (Πολιτικό ή Τοπογράφο) με εργοταξιακή εμπειρία. 

Παροχές: Πλήρης απασχόληση σε άριστο περιβάλλον, ανταγωνιστικός μισθός και πριμ, εταιρικό κινητό και εταιρικό αυτοκίνητο. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση cv.techniki.larissa@gmail.com

Back to top
elΕλληνικά