ΤΜΕΔΕ: Μείωση ποσού προμηθειών εγγυητικών – Διεύρυνση ασφαλιστηρίου – Νέα παροχή

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και κατόπιν εισήγησης του προέδρου Κωνσταντίνου Μακέδου, από 1η Ιουλίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, μειώνει κατά 30% το ποσό των προμηθειών για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των ενεργών συμβάσεων των Πιστούχων – Μελών του.

Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ, από 1η Αυγούστου 2020, διευρύνει την ασφαλιστική κάλυψη προς τα μέλη του. Ανανεώνει και βελτιώνει σημαντικά τις εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των Τεχνικών Επαγγελμάτων και επιπλέον, εισάγει νέα ασφαλιστική παροχή για περίπτωση χειρουργικής επέμβασης.

Back to top
elΕλληνικά