Επιστημονική Ημερίδα για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To TEE Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία – Προοπτικές», στη Λάρισα, την Πέμπτη 17.05.2018 και ώρα 18:00, στο ΤΕΕ, στην αίθουσα «Ιωάννης Βαρνάς», 3ος όροφος.

Η επιστημονική ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ Κεντρικής και Θεσσαλίας σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία και συγκεκριμένα την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Με δεδομένη την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και των νομοθετικών απαιτήσεων, είναι απαραίτητη η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικά του ρεύματος των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Αναγκαία κρίνεται επίσης η εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού. Στόχος λοιπόν της ημερίδας είναι η παρουσίαση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία καθώς και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, όπως και η ενημέρωση των μηχανικών σχετικά με τις υποχρεώσεις που αφορούν στη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Μόνιμης Επιτροπή Περιβάλλοντος. Συντονιστές της εκδήλωσης είναι η Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Χημικός Μηχανικός, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συντονίστρια Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος) και ο Λάμπρος Ντούφας, Χημικός Μηχανικός ( βοηθός συντονιστής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος).

Aπευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται γενικότερα με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

Πρόγραμμα ημερίδας

18:00 – 18:15 Προσέλευση
18:15 – 18:30 Χαιρετισμοί
 

18:30 – 18:40

Κρίσιμα σημεία στη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας

Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Μ.Ε. Περιβάλλοντος ΤΕΕ ΚΔΘ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

18:40 – 18:50 Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας

Κυριάκος Τσίπης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Θεσσαλίας

18:50 – 19:05 Πέρα από την Ανακύκλωση: η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τα απόβλητα και η προσαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης του Δ. Λαρισαίων στα νέα δεδομένα

Βασίλης Καραγιάννης, Προϊστάμενος Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Δήμος Λαρισαίων

19:05 – 19:20 Κυκλική οικονομία – κλείσιμο του κύκλου στην κεραμική βιομηχανία

Ξενοφών Σπηλιώτης, Χημικός Μηχανικός MSc, Phd. καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας

19:20 – 19:35 Η εναλλακτική διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και των  βιοαποβλήτων στη Δυτική Θεσσαλία. Τα επόμενα βήματα.

Λευτέρης Παγανός, Πολιτικός Μηχανικός, Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ

19:35 – 19:50 Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στη Δυτική Θεσσαλία. Προγραμματιζόμενα έργα.

Δημήτρης Γιαννόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ

19:50 – 20:05 Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στις ΠΕ Λάρισας και Μαγνησίας – Σποράδων. Πρώτα αποτελέσματα – Αρχικά συμπεράσματα

Χάρης Μουρκάκος,  Γενικός Διευθυντής Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας» (Α.Α.Ν.ΕΛ.)

20:05 – 20:15 Η εμπειρία του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ¨ANAKEM AE¨ στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ και τα οφέλη της για την Π.Ε. Λάρισας

Δημητριάδης Ηλίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. «ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ»

20:15 – 20:25 Η ανακύκλωση ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων στη μονάδα της ¨ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.¨

Παπαηλιόπουλος Ιωάννης, «ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ»

20:25 – 20:45 Συμπεράσματα – Προτάσεις – Λήξη
Back to top
elΕλληνικά