Μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού από την υπηρεσία του ΤΕΕ/ΚΔΘ

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ σε εφαρμογή του άρθρου 1 της ισχύουσας αριθ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 69863/2-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4829) στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και κατόπιν κατάταξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στο επίπεδο προληπτικών μέτρων αυξημένου κινδύνου, προτείνει και ενθαρρύνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο να εξυπηρετούνται για τις άμεσης ανάγκης υποθέσεις τους εξ αποστάσεως, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την υπηρεσία του ΤΕΕ, ως μέτρο για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού και πρόληψης της διάδοσης της νόσου στο χώρο εργασίας, μέχρι νεότερης απόφασης, για την οποία θα υπάρξει ανακοίνωση.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω τα μέλη μας κατά προτεραιότητα θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικά (2410257866) ή με τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών μεθόδων και υπηρεσιών (fax. 2410255718, email: tee_lar@tee.gr) ή από κοντά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Back to top
elΕλληνικά