Μέτρα Covid-19: Μετακίνηση πολιτών, μαθητών και σχετικά έντυπα

Περιορισμοί στις μετακινήσεις των πολιτών ισχύουν από σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 (από τις 6.00 π.μ.) και μέχρι το τέλος του μήνα, στο πλαίσιο της λήψης αυστηρότερων μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας covid-19. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, κ.Νίκο Χαρδαλιά, επιτρέπονται οι μετακινήσεις για τη μετάβαση από και προς την εργασία, για τη συνοδεία παιδιών στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης, ενώ οι περιορισμοί ισχύουν για όλο το 24ωρο. Οι πολίτες πλέον θα μπορούν να μετακινηθούν με μήνυμα από το κινητό τους στον ειδικό αριθμό 13033, συμπλήρωση ειδικής φόρμας ή χειρόγραφη βεβαίωση.
Πώς γίνονται οι μετακινήσεις με SMS
Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο: με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’ εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) για τους ακόλουθους και μόνο λόγους:
– Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). (SMS – Επιλογή 1)
– Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. (SMS – Επιλογή 2)
– Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. (SMS – Επιλογή 3)
– Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, συνοδεία μαθητή στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα (SMS – Επιλογή 4)
– Μετάβαση σε τελετή (μόνον κηδεία, δεν επιτρέπονται γάμοι και βαφτίσεις) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (SMS –Επιλογή 5)
– Μετάβαση για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. (SMS – Επιλογή 6)
Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:
X (κενό), ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας
όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6, που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.
Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.
Οι πολίτες θα λαμβάνουν ως απάντηση:
Μετακίνηση (κενό) X (κενό), ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της υπηρεσίας 13033 είναι δωρεάν.
Πώς γίνονται οι μετακινήσεις με έντυπα
Οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν, να συμπληρώσουν και να έχουν μαζί τους, στη διάρκεια των μετακινήσεών τους, ένα από τα ακόλουθα έντυπα (τύπου Β), κατά περίπτωση:
Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)
Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (DOCX)
Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ειδικό έντυπο μετακίνησης, ενώ χρειάζεται και βεβαίωση από τον διευθυντή του σχολείου, στην οποία θα αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή ή της μαθήτριας.
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Ανήλικου/ης Μαθητή/τριας (PDF)
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Ανήλικου/ης Μαθητή/τριας (DOCX)
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Ενήλικου/ης Μαθητή/τριας (PDF)
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Ενήλικου/ης Μαθητή/τριας (DOCX)
Σε περίπτωση χρήσης Χειρόγραφης Βεβαίωσης, αυτή θα πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες (υπόδειγμα):
Όνομα/Επίθετο
Διεύθυνση Κατοικίας
Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Back to top
elΕλληνικά