Ζητούνται Μηχανικοί

Η εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. αναζητά  Μηχανικούς για την εκπόνηση μελετών Κτηματολογίου.

Η εργασία αφορά σε επεξεργασία χωρικής πληροφορίας δηλώσεων ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα στον έλεγχο Τοπογραφικών διαγραμμάτων σε συνδυασμό με τους τίτλους ιδιοκτησίας για την σύνταξη των εισηγήσεων των ενστάσεων.

Θα υπάρχει διευκόλυνση ως προς την προσωπική επαγγελματική δραστηριότητα εφόσον υφίσταται ανάγκη.

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κίτος, τηλ.: 2410257527

Αποστολή βιογραφικού: et-11@otenet.gr

Back to top
elΕλληνικά