Ζητείται Πολιτικός/Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Λάρισα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό (Π.Ε. και Τ.Ε.) και Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με άριστη γνώση ΝΟΚ, Ν.4495/2017 (πλην αυθαιρέτων) και των προγραμμάτων autocad – cadware και NEXT.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6947582958

Back to top
elΕλληνικά