Ζητείται Μηχανικός Εργοταξίου

Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία με σύμβαση έργου, για την θέση Μηχανικός Εργοταξίου.

Σκοπός Θέσης

O/Η νέος/α συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη κατασκευαστικού Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίου Κτιρίου στην Λάρισα.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Διαχειρίζεται τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
 • Εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων
 • Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες των υπεργολάβων
 • Διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση έργων επί τόπου
 • Είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
 • Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων εκθέσεων προόδου και τεκμηρίωσης
 • Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
 • Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τοπικών πόρων, υλικών, υπηρεσιών
 • Αναφέρει και συνεργάζεται στενά υπό την ομάδα Διαχείρισης Έργου
 • Επιτυγχάνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου
 • Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου βάσει προϋπολογισμού στο τμήμα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του εργοταξίου
 • Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνικές απαιτήσεις
 • Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
 • Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργα/εργοτάξια.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com.

Back to top
elΕλληνικά