Ζητείται Μηχανικός

Job

Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έδρα στην Λάρισα επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση Μηχανικός Έργων, για να ενταχθεί στο τμήμα Κατασκευών.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, Διαχείρισης Έργων από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
  • Τουλάχιστον τριετή (3) προϋπηρεσία σε τεχνικά έργα/εργοτάξια.
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικού προγραμμάτων, προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων (Ace ACE ERP e-Construction Management) και ιδιωτικών έργων (MS Project).
  • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής νομοθεσίας εκτέλεσης δημοσίων έργων (Ν. 4412/2016) θα εκτιμηθεί.
  • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com

Δείτε  την αγγελία: εδώ

Back to top
elΕλληνικά