Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, με ισχυρή παρουσία στο χώρο της τυροκομίας στην Ελλάδα και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για την θέση του Προϊσταμένου Τεχνικού Τμήματος.

Ο ρόλος του Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος είναι πλήρους απασχόλησης, θα έχει ως έδρα την Ελασσόνα και θα είναι μέλος της ομάδας διοίκησης του εργοστασίου.

Καθήκοντα:

 • Κατάρτιση, τήρηση και παρακολούθηση πλάνου προληπτικής συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
  Καθοδήγηση Ομάδας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων/ δυσλειτουργιών/ προτάσεων βελτίωσης, μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής φύσεως.
 • Παρακολούθηση ανάλωσης ανταλλακτικών και εξαγωγή στατιστικών αναλύσεων.
 • Έλεγχος κατάστασης εξοπλισμού και ενέργειες για την βελτίωση του.
 • Οργάνωση και συμμέτοχή στα Projects σχεδιασμού και εγκατάστασης νέων εξοπλισμών.
 • Τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών, προτύπων ασφαλείας και κανόνων υγιεινής που έχει καθορίσει η εταιρεία.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 3 έτη.
 • Κάτοχος σχετικών αδειών ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Γνώση AutoCAD μηχανολογικού σχεδίου.
 • Αντίληψη και εφαρμογή διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και MS Office.
 • Οργανωτικές Δεξιότητες.
 • Υπευθυνότητα, σωστή διαχείριση χρόνου και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης ομάδας.

 

Παρέχονται:

 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας.
 • Ομαδική ασφάλιση.
 • Εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο: n.papanastasopoulos@epiros.gr

Back to top
elΕλληνικά