ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας

Στόχος των μέτρων-δράσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ να μειωθούν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή ένδεια από 1 εκατ. σήμερα σε 240.000 ως το 2030

Δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΝ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το «Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας», το οποίο μεταξύ άλλων μέτρων και κινήτρων προβλέπει επιδοτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εγκατάσταση ΑΠΕ αυτοπαραγωγής ενέργειας σε 120.000 κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών, ύψους 1,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2030.

Το σύνολο των μέτρων και δράσεων που περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας» για την περίοδο 2021 – 2030 είναι συνολικής χρηματοδότησης ύψους 2,1 δισ. ευρώ, με στόχο να μειωθούν τα νοικοκυριά που υφίστανται ενεργειακή ένδεια από 1 εκατ. σήμερα, σε 480.000 το 2025 και σε 240.000 το 2030.

Τα βασικά μέτρα

Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας» για το 2021-2030 είναι:

  • Ανάπτυξη του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας
  • Βελτίωση του Κοινωνικού Τιμολογίου. Η προνομιακή τιμολόγηση θα αφορά την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την κάλυψη των ελάχιστων συνθηκών θερμικής άνεσης συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των λοιπών χρήσεων των πληττόμενων νοικοκυριών.
  • «Ενεργειακή κάρτα» σε πληττόμενα νοικοκυριά, σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας, όπως περίοδοι με παρατεταμένη οικονομική άφεση ή με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Όριο για συνέχιση της ηλεκτροδότησης με διευκόλυνση αποπληρωμής λογαριασμών ρεύματος σε έκτακτες συνθήκες και η καθιέρωση ενός κατώτατου ορίου ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης κάτω από το οποίο δεν θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτροδότησης.
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση των πληττόμενων νοικοκυριών.

Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Τα νέα προγράμματα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» με επιδότηση που θα μπορεί να φθάνει σε 80% και στις λιγνιτικές περιοχές 90% αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας των πληττόμενων νοικοκυριών και προώθηση εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά