ΤΜΕΔΕ: Με ψηφιακή υπογραφή η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής

Από τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 και κατά τη διαδικασία έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής θα γίνεται χρήση ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΤΜΕΔΕ, όπως, άλλωστε, απαιτείται σε όλα τα είδη εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων και μελετών.

Η εξέλιξη αυτή εναρμονίζεται με το πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο ΤΜΕΔΕ, με τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών ασφάλειας, την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ.

Back to top
elΕλληνικά