Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει ασφαλιστικές καλύψεις

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), από την 1η Δεκεμβρίου 2021, συνεχίζει να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων, διευρύνοντας τις ανταποδοτικές δράσεις για τα Ενεργά Μέλη του.

Ειδικότερα, οι νέες καλύψεις, που φτάνουν μέχρι και σε τετραπλασιασμό του ποσού αποζημίωσης, αφορούν στα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προγράμματα, που δημιούργησε για τα Ενεργά Μέλη – Πιστούχους του το ΤΜΕΔΕ, βάσει των καταστατικών του διατάξεων και κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με αναδόχους την ασφαλιστική εταιρεία ALLIANZ για το ομαδικό συμβόλαιο «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN για το ομαδικό συμβόλαιο «Ζωής – Υγείας».

Με πάγια στρατηγική τις παροχές προστιθέμενης αξίας για τα μέλη του, το ΤΜΕΔΕ ενισχύει περαιτέρω την ασφαλιστική προστασία, που παρέχει στους πιστούχους – μέλη του. Συγκεκριμένα, τα νέα συμβόλαια προσφέρουν σημαντική ενίσχυση των παροχών των συμβολαίων για το επόμενο έτος, ενώ συγχρόνως επιτεύχθηκε μείωση 32% του συνολικού κόστους των ασφαλίστρων.

Τα προγράμματα συνοπτικά

Α. «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης»: Στο νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με την ALLIANZ, oι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες καλύπτονται εντός Ελλάδας για τα έργα ή/και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχουν εκδώσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Β. «Ζωής – Υγείας»: Στο νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με την INTERAMERICAN, oι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι βελτιώσεις κινούνται σε δύο κατευθύνσεις:

  • Βελτιώνεται η υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη του επιδόματος νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς αυξάνεται το ύψος της ημερήσιας παροχής από € 60 σε € 70.
  • Βελτιώνεται η υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη χειρουργικής επέμβασης, καθώς αυξάνεται το εφάπαξ ποσό με μέγιστο όριο τα € 1.000 ανά περίπτωση, κλιμακούμενο με βάση την πολυπλοκότητα της εγχείρησης, στην οποία θα έχει υποβληθεί ο ασφαλισμένος.

 

 

Back to top
elΕλληνικά