Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Προστέθηκε νέο πεδίο στη φόρμα για τις Ιδιοκτησίες

Το ΤΕΕ ενημερώνει ότι προστέθηκε στην εφαρμογή Ταυτότητας Κτιρίου, στη φόρμα που αφορά στις Ιδιοκτησίες, το πεδίο «Υλοποιημένη Ιδιοκτησία» με επιλογές ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΗΜΙΤΕΛΗΣ, για τη σαφέστερη αποτύπωση της κατάστασης των ιδιοκτησιών και τη διευκόλυνση της καταχώρισης μη υλοποιημένων αυτοτελών ιδιοκτησιών (πχ. δικαίωμα υψούν).

Ήδη καταχωρισμένες ιδιοκτησίες λαμβάνουν αυτόματα την τιμή ΝΑΙ. Εφιστούμε την προσοχή στους μηχανικούς, σε περίπτωση οριστικοποίησης ή τροποποιητικής καταχώρισης να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της συγκεκριμένης επιλογής.

Παράταση βεβαιώσεων & δυνατότητα υπαγωγής χωρίς υποχρέωση Ταυτότητας Κτιρίου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 4787/26-3-2021, παρατείνεται ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 έως και την 30η.6.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά