Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΤΑΕΦΚ-ΠΘ).

Ένα πάγιο αίτημα της Διοίκησης του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας προς την Πολιτεία, έγινε δεκτό και βαίνει προς υλοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, από το 2021, με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό και αρμόδιους Υπουργούς, έπειτα από σχετικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ αιτείται συστηματικά τη σύσταση ΤΑΕΦΚ στην Θεσσαλία. Ένα αίτημα που έγινε δεκτό με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Σεπτεμβρίου 2023.

Με την Απόφαση (Αρ. Απόφασης 19601/ΓΔα) του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συστήνεται Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΤΑΕΦΚ-ΠΘ), με έδρα τη Λάρισα, για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια, οι οποίες προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023, σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος και εντάσσεται στην οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργεί ειδικά γραφεία υποστήριξης σε Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα, σε συνεννόηση με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τομέα συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε:

  • Έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον καθορισμό των πληγέντων δικαιούχων.
  • Έλεγχο και χαρακτηρισμό των κτηρίων λόγω των βλαβών που έχουν υποστεί από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Έλεγχο των μελετών επισκευής καθώς και απαιτούμενες διαδικασίες για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή και τον έλεγχο της προόδου εργασιών επισκευής.
  • Απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, την έγκριση της στεγαστικής συνδρομής και τη χορήγησή της καθώς και τον έλεγχο της προόδου εργασιών ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης.
  • Απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των δικαιούχων επιδότησης ενοικίου / συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων κατοίκων.
  • Πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με όλα τα θέματα της αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων.

Το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων, από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στις προαναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες, θα εκτελείται υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία διατηρεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (αρμόδιου για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής) δύναται να καθοριστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της παρούσης και να ρυθμιστούν λοιπά συναφή θέματα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Δείτε εδώ το: ΦΕΚ

Back to top
elΕλληνικά