Πρόσκληση για συμμετοχή στον κατάλογο διαιτητών 2024-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Σύνταξη καταλόγου διαιτητών 2024 και 2025

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον παραπάνω κατάλογο, να δηλώσουν τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 15.11.2023.

Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2024 μέχρι 31.12.2025 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλάχιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. (tee@central.tee.gr), Πληροφορίες: Ειρήνη Δαμιανάκη, Παπακωνσταντίνου Διονυσία, τηλ. 2103291660, 661.

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

ΦΕΚ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 723/1979

Πηγή: ΤΕΕ

 

Back to top
elΕλληνικά