Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής ΠΕ Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων και Τρικάλων

Ανακοινώνεται ότι οι αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας:

  • με αριθμ. πρωτ. 253/16201/5-3-20 και θέμα «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) όπως ισχύει σήμερα» (ΑΔΑ: ΨΨΝΞΟΡ10-ΝΝΥ)
  • με αριθμ. πρωτ. 160/12097/5-3-20 και θέμα «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) όπως ισχύει σήμερα» (ΑΔΑ: Ψ873ΟΡ10-ΑΗΓ)
  • με αριθμ. πρωτ. 387/21892/5-3-20 και θέμα «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τα Τρίκαλα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) όπως ισχύει σήμερα» (ΑΔΑ: ΩΓ72ΟΡ10-4ΡΚ)

δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Υπαλλήλων ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) με Αριθμό Φύλλου 163, 11 Μαρτίου 2020. Το παραπάνω ΦΕΚ μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδικτυακή διεύθυνση www.et.gr

Οι παραπάνω Αποφάσεις είναι αναρτημένες στο πρόγραμμα Διαύγεια και μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

Back to top
elΕλληνικά