Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών σε υπό διαμόρφωση καταλόγους

Πρόσκληση

O Δήμος Κιλελέρ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές για εγγραφή στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

Back to top
elΕλληνικά