Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 2 ΠΕ Μηχανικών, διάρκειας (12) μηνών, με ΑΠΥ ,για το Κέντρο Υγείας Λάρισας.

Job

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Λάρισας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με δύο (2) άτομα, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών (1 ΠΕ Μηχανικών- Πολιτικών Μηχανικών και 1 ΠΕ Μηχανικών- Ηλεκτρολόγων μηχανικών), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Δείτε την πρόσκληση: εδώ

Back to top
elΕλληνικά